Bandes de senyalització

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Hamelin Laie International School, Tiana (Barcelona) | superstep® | 120 x 40 x 15 cm

Casa particular ladrillo blanco de hormigón Landbrick.

Parc Ganduxer, Barcelona | superstep® | 60 x 40 x 15 cm

Casa particular ladrillo hormigón.

Parc Ganduxer, Barcelona | superstep® | 60 x 40 x 15 cm

Casernes de Sant Andreu, Barcelona | superstep®| 60 x 40 x 15 cm

Plaça de les Glòries Catalanes, Barcelona | esglaons wetcast® | 240 x 48 x 15 cm

Olesa de Montserrat, Barcelona | superstep® | 60 x 40 x 15 cm

Can Soler, Barcelona | superstep®| 120 x 36 x 15 cm

BANDA TEXTURADA

BANDA CARBORÚNDUM

Bandes de senyalització

La funció de la banda texturada i/o carborúndum és la de senyalitzar la cantonada de l’esglaó a tota la seva longitud.

L’Ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, estableix els criteris a seguir per a la col•locació de bandes texturades.

Cada esglaó se senyalitzarà en tota la seva longitud amb una banda de 5 cm d’amplada enrasada a la petjada i situada a 3 cm de la vorada, que contrastarà en textura i color amb el paviment de l’esglaó.

BANDA TEXTURADA

La banda texturada s’elabora amb un mètode permanent de gravat superficial que consisteix a buidar l’ample de la banda amb una peça incisiva que rebaixa la superfície i aporta un acabat rugós al tacte.

BANDA CARBORÚNDUM

El carborúndum és carbur de silici que es prepara sotmetent el coc, l’arena silícia o el clorur de sodi a altes temperatures. La massa cristal•lina resultant és molt dura i s’utilitza d’abrasiu.

SUPERSTEP®

60 x 40 x 15 cm
60 x 36 x 15 cm
120 x 40 x 15 cm
120 x 36 x 15 cm

SUPERSTEP® CORNER

50 x 50 x 15 cm

P51

36 x 40 x 15 cm