Exposició de mobiliari urbà.

Empresa de mobiliari urbà

Hem avaluat les noves tendències corresponents als nous hàbits dels ciutadans segons els nous dissenys d’espais urbans. En els darrers anys, una nova regeneració de pell urbana confereix noves necessitats que responguin a aquests nous usos i espais. El potencial d’interacció social que promou un objecte pot ser considerat determinant i el principal indicador d’èxit d’un espai públic. En un mateix espai l’entorn canvia segons el mobiliari urbà que es col·loqui a l’escenari.

Jardinera urbana circle-planter®
 Detall barana mobiliari urbà.
 Textura seient urbà tweet®
 Exposició d'elements urbans.