Paviments i façanes descontaminants

Air Clean®

Club Nàutic Estartit, Girona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Llosa Vulcano® 60 X 40 X 7 cm.

Recinte Maternitat, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Llosa Vulcano® 50 x 50 x 5,5 cm.

Club Nàutic Estartit, Girona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Terana® Art 20 x 10 x 8 x cm.

Sants, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Terana® Light 16 x 16 x 5 cm.

Hospital Sant Pau, Barcelona. Façane fotocatalítique Air Clean®. Vent-Screen® 120 x 60 x 4,5 cm.

Avinguda Icària, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Llosa Vulcano® 60 x 40 x 7 cm.

Pavimento descontaminante Mataró.

Port de Mataró, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Llosa Vulcano® 60 x 40 x 7 cm.

Fachada con tecnología fotocatalítica Air clean

Centre tecnològic LEITAT, Barcelona. Façane ventilada fotocatalítique Air Clean®. Vent Screen® 90 x 30 x 3,5 cm.

Pavimento exterior anticontaminante Air clean

Carrer Antoni de Campmany, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Llosa Vulcano® 20 x 20 x 8 / 30 x 20 x 10 / 20 x 10 x 10 cm.

Pavimento anticontaminante fotocatalítico Barcelona Sants.

Carrer Sant Jordi, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air Clean®. Terana® Six 20 x 10 x 8 cm.

12 anys d’experiència – 150.000 m² de superfície Air Clean®

Air Clean® materials fotocatalítics

Els tractaments fotocatalítics redueixen els compostos tòxics de l’atmosfera i permeten acabar amb els bacteris i lluitar contra els gèrmens. Cuidant així a les persones, el medi ambient i els espais comuns.

Els paviments Air Clean® redueixen la contaminació de l’aire mitjançant un agent descontaminant per fotocatàlisis. Sota els efectes de la llum del sol provoca una descomposició dels òxids contaminants (NOx) en subproductes que s’evacuen a través de les aigües pluvials.

Eficàcia demostrada científicament

Assajos de laboratori: La degradació dels òxids de nitrogen (NOx) es determina seguint la norma UNEIX 127197-1:2013. Aquests assajos mesuren el % de degradació NOx, indicador de la capacitat fotocatalítica i descontaminant del material. Els paviments fotocatalítics Air Clean® han estat certificats com a classe 3 (% d’eliminació de NOx >8,0%), categoria més elevada dins de la norma.

Assajos a peu d’obra: L’efectivitat dels paviments Air Clean® també ha estat provada en assajos a peu d’obra. Fins i tot en condicions climàtiques desfavorables, han donat resultats molt satisfactoris.

Life Photoscaling: Estudi coordinat i executat pel prestigiós Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja. Valors de reducció de NOx de més del 30%. Any 2019.

Plaça Ca Rosés, Barcelona: Estudi realitzat Juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i coordinat i verificat per SGS, donant valors mitjans de reducció de 25,4% NOx Any 2010.

Institut Fraunhofer: Es va realitzar la pavimentació d’un carrer a Erfurt, Alemanya amb llambordes fotocatalítics Air Clean® i els resultats obtinguts van constatar una reducció mitjana de 20% de NO2 i del 38% de NO. Estudi dirigit per la Fundació Federal alemanya de Medi Ambient. Any 2006.

Rendiment de la purificació de l’aire:

En 1 hora, 1 m² pavimento fotocatalític Air Clean® és capaç de degradar un 37,3% dels NOx = 77,6 mg NOx /m² hora.
Això equival a 4,6 vegades més capacitat descontaminant que el màxim estipulat per norma: Classe 3 (% d’eliminació de NOx >8,0 %).