Liderem els nous valors de la sostenibilitat

ECO LANDSCAPING DESIGN

Avinguda Icària, Barcelona. Paviments fotocatalítics Air clean®. Llosa Vulcano® 60x40x7cm.

 Paviment descontaminant Mataró.

Port de Mataró. Barcelona. 2010. Paviments fotocatalítics air clean®. Llosa vulcano 60 x 40 x 7 cm. Ref. Ceniza. 2000 m²

 Façana amb tecnologia fotocatalítica Air clean

Centre tecnològic LEITAT. Barcelona. 2013-2014. Vent-screen® 90 x 30 x 3,5 cm. 1200 m². Pich-Aguilera architects

 Paviment exterior anticontaminant Air clean

Carrer Antoni Campmany. Barcelona. 2014. Llosa vulcano 20 x 20 x 8 / 30 x 20 x 10 / 20 x 10 x 10 cm. Ref. Ceniza. 8000 m²

 Paviment anticontaminant fotocatalític Barcelona Sants.

Carrer Sant Jordi. Barcelona. 2014. Paviments fotocatalítics air clean®. Terana six 20 x 10 x 8 cm. Ref. Ceniza. 6000 m²

Procés reducció contaminació airclean

Solució que redueix la contaminació de l’aire mitjançant un agent descontaminant per fotocatàlisi. Sota els efectes de la llum del sol provoca una descomposició dels òxids contaminants (NOx) en subproductes que són evacuats per les aigües pluvials.

Nova normativa UNE 127197-1:2013 Aplicació del mètode d’assaig per evaluar el rendiment a la purificació de l’aire mitjançant materials semiconductors fotocatalítics embeguts en productes prefabricats de formigó. Part 1: eliminació d’òxids de nitrogen.

Assign a menu in the Left Menu options.