Certificacions de qualitat

Fruit de l’esforç en l’àrea de gestió de la qualitat, al març de 2019, Breinco S.A. es va certificar segons la norma ISO 9001, vigent en l’actualitat i subjecta al compliment anual de tots els estàndards de qualitat requerits.

En matèria ambiental i amb la finalitat de reduir l’impacte associat de l’activitat, a l’abril de 2021 s’ha obtingut la certificació ISO 14001 mitjançant la implantació i millora continua d’un sistema de gestió ambiental.

La qualitat i el medi ambient s’engloben en el sistema integrat de gestió, vehiculant la gestió a través d’aquests dos pilars fonamentals per al desenvolupament de l’activitat. Aquest sistema avalua i redueix l’impacte mediambiental associat a l’activitat, alhora que s’assegura de complir amb els estàndards de qualitat exigits. També traslladem aquest compromís a totes les parts interessades, conscienciant-les especialment en matèria de gestió racional i eficient dels recursos.

Els productes de Breinco estan fabricats amb matèries primeres d’alta qualitat: ciment CEM 52.5R, pigments amb resistència a la llum ultraviolada i àrids acuradament seleccionats per a obtenir unes propietats de resistència i qualitat molt elevades.

Breinco garanteix la qualitat dels productes segons les normatives vigents: UNE-EN 771-3 per a blocs de formigó, UNE-EN 1338 per a llambordes, UNE-EN 1339 per a rajoles, UNE-EN 1340 per a vorades i ASTM per a murs de contenció. Posem a disposició els Certificats de Qualitat i les Declaracions de Prestacions dels productes. Addicionalment, també es disposa d’una autodeclaració ambiental de producte expedida per ANDECE.

 Certificat de qualitat en mobiliari urbà.

El projecte Flux Cast® ha rebut finançament del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, dins del Programa de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial.

Estudi i disseny de solucions de paisatgisme i urbanística.