El nostre
compromís ambiental

Casa particular ladrillo hormigón.

Imaginem, dibuixem i promovem entorns respectuosos amb la salut de les persones. Establint vincles capaços de millorar el benestar dels seus habitants.

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

En Breinco advoquem pel respecte pel medi ambient per això apostem pels materials reciclats per a la fabricació dels productes, amb la reutilització i el reciclatge corresponents.

Casa particular ladrillo blanco de hormigón Landbrick.

Els nostres productes han estat produïts utilitzant fins a un 40% d’àrid reciclatge en funció del producte i mantenint en tot moment els nivells de qualitat i durabilitat característics de Breinco.

Personalitzem cada espai amb els nostres dissenys modulars. Generem múltiples combinacions que ens permetin obtenir una funcionalitat òptima.

Ara les nostres bosses per l’embalatge contenen un 30% de plàstic reciclat i utilitzem palets reutilitzables.

La incidència i l’impacte de les inundacions a tot el món han posat en relleu la importància d’incorporar el drenatge sostenible per a gestionar l’aigua de pluja.

Air Clean® redueix de manera ràpida i eficient el NO2 perjudicial (diòxid de nitrogen) pel que contribueix a complir amb els límits establerts.

Breinco implanta la norma ISO 14001 encarregada dels Sistemes de Gestió Ambiental.

Fabricació regional amb materials d’origen local. El 100% dels nostres productes pot ser reciclat.

Dissenyem paviments permeables que imiten el comportament natural de l’aigua dels llocs no desenvolupats, permetent que les pluges s’infiltrin a través de les juntes del paviment.

Breinco és conscient del repte que suposa la sostenibilitat i la importància de fixar-se un pla d’estratègies pel canvi. Breinco es compromet a assumir les normes d’actuació mediambientals, prevenint la pol•lució i minimitzant l’impacte de les seves activitats.

Imaginem, dibuixem i promovem entorns respectuosos amb la salut de les persones.

Material reutilitzable
El destí del material reutilitzable és la reutilització i no l’abocador.

100% Reciclat
A Breinco apostem per un món sostenible, per aquest motiu el 100% dels nostres productes poden ser reciclats.

Descobreix el nostre vídeo de reciclatge

40% Àrid reciclat = qualitat + sostenibilitat
Els nostres productes es produeixen utilitzant fins a un 40% d’àrid reciclat en funció del producte i mantenint en tot moment els nivells de qualitat i durabilitat característics de Breinco.

Empresa certificada


La Norma ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat, busca una millora continua de la qualitat del servei/producte i assegura el compliment dels estàndards de qualitat exigits.

La Norma ISO 14001:2015 de Sistemes de Gestió Ambiental promou el respecte a l’entorn. Per tant, aquestes dues normes reafirmen el nostre compromís amb la qualitat i amb els processos sostenibles com a part essencial del desenvolupament de la nostra indústria.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha certificat la LLOSA VULCANO®, el PANOT i la RIGOLA amb el distintiu de garantia de qualitat ambiental, corresponent a la categoria de matèries primeres i productes d’àrid reciclat. Aquest reconeixement és gràcies a l’elevat percentatge d’àrids reciclats emprats en el seu procés de fabricació (fins a un 40%). A més són productes 100% reciclables.

Declaració Ambiental de Producte (DAP)

Breinco disposa de le Declaracion Ambiental de Producte (DAP) per a “Elements prefabricats de formigó per a llambordes, lloses i vorades” després d’analitzar l’impacte ambiental del seu cicle de vida. Les dades específiques del procés productiu considerat en aquest estudi d’ACV procedeixen de les instal·lacions de Breinco a Llinars del Vallès, Barcelona.
La Declaració Ambiental de Producte (DAP) és una eina de gran utilitat que aporta transparència quan ens referim a la sostenibilitat d’un producte o servei durant tot el seu cicle de vida.

Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La creativitat, la consciència amb el medi ambient i un ofici sòlit són valors que formen part de l’estil de les persones que treballen amb nosaltres. Per aquests motius Breinco es suma i enfoca la seva responsabilitat social corporativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, una iniciativa promoguda per l’ONU que busca la col•laboració entre governs, sector privat i societat civil per aconseguir els objectius globals.