paviments tècnics

Llambordes tècniques amb entrants i sortints que eviten el desplaçament. Suporten càrregues de trànsit pesat.