seients de formigó

Seients i pufs sense respatller. No tenen potes i tota la base descansa sobre el sòl.