escocells

Escossell de formigó que actua com a embut o recollidor i treballa per la captació d’aigua i aire.