paviments drenants

Llambordes amb juntes verdes de gespa per jardins, llambordes poroses permeables a l’aigua i a l’aire i lloses mixtes que creen superfícies verdes o drenants i, a la vegada, suporten càrregues de trànsit.