graons

Graons de formigó per a parcs, zones comunes i per espais comercials.