Si vols dissenyar la ciutat del futur,
els SUDS t’interessen


Demana el teu manual

La nova generació de paviments permeables

Els paviments permeables es caracteritzen per:

>Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS)
>Redueixen l’escolament superficial i les inundacions locals.
>Contribueixen a l’evaporació i generen un clima urbà més saludable.
>Promouen la recàrrega de les aigües subterrànies i les funcions del sòl.
>Protegeixen les aigües subterrànies mitjançant la retenció de contaminants.
>Filtren fins al 100% d’aigua de pluja.
>Disminueixen la necessitat de xarxa de clavegueram, estalviant costos.
>Compleixen amb tots els aspectes de la sostenibilitat: ecològics, econòmics i socials.

IMPACTE
MEDIAMBIENTAL

• Reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica.
• Augmenta la biodiversitat que té especial rellevància pel funcionament dels ecosistemes.
• Per una millor gestió de l’aigua de pluja que contribueix a minimitzar els efectes de les inundacions.
• Canvi cap a un transport actiu. Fomentem caminar, anar amb bicicleta, patinet…
• Reduir l’efecte “Illa de calor”. En reduir l’efecte que es dóna quan les àrees urbanes tenen una temperatura més alta que les àrees rurals pròximes, aconseguim més qualitat de vida.

IMPACTE
SOCIAL

• En els espais on es combinen tècniques de drenatge SUDS augmenta l’esperança de vida:
+ salut, + cohesió, – desigualtats.
• Es redueix la delinqüència i la inseguretat. Menys robatoris en espais de vianants i de trobada que són més lents i que no faciliten la fugida.
• Es construeixen espais i àrees de joc en els entorns de les escoles.
• Es potencien els esdeveniments de comunitat.
• Augmenta el sentit de pertinença i orgull a un barri o zona.

IMPACTE
ECONÒMIC

• Es fomenta el comerç de proximitat i les economies locals.
• Augmenta el preu de l’habitatge on hi ha aquests entorns.
• Augmenten les persones que passen per aquests llocs (àrea vianants) i, per tant, l’economia.
• Menys espais comercials buits.
• S’incrementa l’economia de nit perquè les terrasses dels negocis fan que es tanqui més tard.
• Que les poblacions tinguin espais on posar el seu nom, fotos promocionals, marca i senyalització en general per potenciar la identitat de marca.
• Inversió interna. Petits barris residencials pavimenten amb llambordes drenants una cantonada i això fa que s’obrin petits comerços i que augmenti el valor de la zona.

Sostenibilitat

PRODUCTES REGIONALS

En Breinco donem suport a la utilització de productes de proximitat per a reduir l’impacte ambiental que resulta del transport de llarga distància. Es defineix els materials regionals com els productes i materials extrets, transformats i transportats a la regió en la qual s’utilitzen amb l’objectiu de reduir costos de transport, alhora que es redueix el consum d’energia i, per tant, les emissions de CO₂.

NATURALESA MODULAR

La naturalesa modular d’un paviment permet un accés fàcil a les capes inferiors per a reparacions i per a la rehabilitació de les mateixes unitats sense que es danyi o afecti la superfície.

MATERIAL REUTILITZABLE

El destí del material reutilitzable és la reutilització i no l’abocador. En instal•lar-se un material en sec pot retirar-se de l’emplaçament inicial per a reutilitzar-se en un altre emplaçament segons fos necessari.

ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA SOLAR

El valor de SRI possibilita categoritzar un acabat en funció de la seva capacitat de contribuir a mitigar l’efecte «illa de calor urbana». S’han d’evitar superfícies fosques que s’escalfin i emmagatzemin calor, i en el seu lloc s’han d’utilitzar superfícies clares.

30% PLÀSTIC RECICLAT

Ara, les nostres bosses per a embalatge contenen un 30% de plàstic reciclat i usem palets reutilitzables.

40% ÀRID RECICLAT

Els nostres productes han estat produïts utilitzant fins a un 40% d’àrid reciclatge en funció del producte i mantenint en tot moment els nivells de qualitat i durabilitat característics de Breinco.

100% RECICLABLE

En Breinco advoquem per un món sostenible, per això el 100% dels nostres productes poden ser reciclats.

ENERGIA 100% RENOVABLE

L’energia que consumeix Breinco és produïda en un 100% per fonts d’energia renovables.

Reconeixements

Detall
en el procés