Paviments tactile

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Avinguda Icària de Barcelona. | Llosa Vulcano® | Tactile Crossing | 60 x 40 x 7 cm

Casa particular ladrillo blanco de hormigón Landbrick.

Avinguda Icària de Barcelona. | Llosa Vulcano® | Tactile Warning | 60 x 40 x 7 cm

Casa particular ladrillo hormigón.

Centre urbà de Rubí, Barcelona. | VS5® | Tactile Warning | 30 x 20 x 10 cm

Casa particular ladrillo hormigón.

Centre urbà de Rubí, Barcelona. | VS5® | Tactile Warning & Crossing | 30 x 20 x 10 cm

Arquitectura ladrillo hormigón

Estació d’AVE de Reus, Tarragona. | Llosa Vulcano® | Tactile Warning | 60 x 40 x 7 cm

Arquitectura ladrillo hormigón

Estació d’AVE de Reus, Tarragona. | Llosa Vulcano® | Tactile Warning | 60 x 40 x 7 cm

Arquitectura ladrillo hormigón

Carrer Pere IV de Barcelona. | Llosa Vulcano® | Tactile Warning & Crossing | 60 x 40 x 7 cm

Arquitectura ladrillo hormigón

Plaça Espanya a les Franqueses del Vallès, Barcelona. | Terana® Six & Tactile Warning | 20 x 10 x 12 cm

Arquitectura ladrillo hormigón

Plaça Espanya a les Franqueses del Vallès, Barcelona. | Terana® Six & Tactile Warning | 20 x 10 x 12 cm

WARNING
botons

CROSSING
bandes longitudinals

Paviments tactile

La funció d’un paviment tàctil és donar una informació sensorial inequívoca a les persones invidents o amb importants deficiències visuals o cognitives.

L’ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats, estableix els criteris a seguir per a la col•locació de paviments tàctils.

TACTILE WARNING

  • Identifica risc i advertència.
  • Els botons de la peça “Tactile Warning” faciliten la identificació d’on es troben les vorades i els encreuaments de carretera.
  • S’utilitza per a identificar un risc potencial per als vianants i com advertència per a continuar amb prudència.

TACTILE CROSSING

  • Paviment guia. Pas per creuar.
  • Les bandes longitudinals elevades de la peça “Tactile Crossing” proporcionen una alerta física a les persones invidents o amb problemes de visió.
  • S’empren en espais públics com a guia direccional per ajudar als vianants a evitar perills i obstruccions, i per identificar una zona d’encreuament.
  • La superfície de bandes indica la direcció de la marxa.

Els paviments “Tactile” estan disponibles en les mides, gruix, colors i acabats de la línia de paviments Breinco.

Terana

16 x 16 x 7 cm
separadors 3 mm

Llosa vulcano / Programa Opac / Programa Petra

20 x 20 x 4 cm
separadors 0,5 mm

20 x 20 x 5 cm
separadors 0,5 mm

20 x 20 x 8 cm
separadors 3 mm

30 x 20 x 10 cm
separadors 3 mm

40 x 40 x 3,5 cm
separadors 0,5 mm

40 x 40 x 5 cm
separadors 0,5 mm

40 x 40 x 7 cm
separadors 3 mm

60 x 40 x 5 cm
separadors 0,5 mm

60 x 40 x 7 cm
separadors 3 mm

VS5® / VS5® Petra

30 x 20 x 10 cm
separadors 3 mm

30 x 30 x 10 cm
separadors 3 mm