lloses

Lloses de formigó per a pas de vianants amb una gran varietat de colors resistents a la climatologia. Lloses per a places públiques, voreres, parcs, jardins, espais comercials, hotels i accessos a edificis.