paviments d’exterior

Llambordes i lloses de formigó, paviments tècnics de llambordes per suportar trànsit pesat, paviments de llambordes rústiques per ús de pas de vianants, paviments mixtes ecològics amb gespa o drenants.