Protector superficial de paviments

NET-CLEAN®

El protector superficial i segellador NET-CLEAN® forma una pel•lícula en la superfície del paviment que facilita la neteja de brutícia en general.

L’efecte NET-CLEAN® protegeix els productes de la brutícia permanent i simplifica el manteniment.

Depenent de l’eficiència requerida escollirem el factor que ens ofereix
més o menys protecció: factor 1, 7 o 10.
Com més gran sigui el factor escollit, menor serà la possibilitat que la brutícia i l’aigua entrin en el producte i el contaminin.

El protector superficial NET-CLEAN® no conté dissolvents i, per tant, és respectuós amb el medi ambient.