límits

Pilones, fites i elements arquitectònics que permeten delimitar els espais urbans. Permeten la incorporació de LEDS.