Expansió internacional de Breinco.

Implantació internacional

Breinco ha iniciat una política d’expansió internacional basada en una decidida voluntat d’impuls i en una continua reinversió dels seus recursos en actius comercials, innovació i tecnologia.