Pich Aguilera – Estudi d’Arquitectura

“El respecte pel medi ambient com un valor que hem d’administrar s’ha convertit en un consens social, l’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura i una aplicació més honesta dels recursos naturals, que poden dornar-nos les pautes objectives per abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació contemporània”.

Pich Aguilera Arquitectes es crea a l’any 1986, amb una clara aposta per l’arquitectura sostenible i el respecte al medi ambient, així com per la recerca de nous sistemes constructius basats en la industrialització de processos.

La col•laboració amb Breinco planteja la investigació i desenvolupament del sistema de façana de formigó de producció industrial per edificació Vent-Screen®, amb l’objectiu de millorar les seves prestacions tècniques, possibilitats compositives, disponibilitat de formats i colors… en resum, desplegar un sistema obert al disseny on el tècnic redactor disposi de múltiples solucions per crear les seves arquitectures.

www.picharchitects.com