Maó blanc de formigó

programa albis

 Façana casa particular maó blanc

Particular a Argentona. Barcelona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

 Arquitectura façana maó blanc

Particular a Roses. Girona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

 Arquitectura façana maó blanc

Particular a Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

 Casa particular de maó blanc marbre

Particular a Sant Vicenç de Montalt, Barcelona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

 Casa de maó blanc programa albis

Particular a Sant Vicenç de Montalt, Barcelona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

 Arquitectura maó blanc programa albis

Particular a Vallromanes. Barcelona | Programa Albis. Blanco Marmol. Standard®

Doble cantonera
40x14/20x5 cm

Cantonera
40X14x5 cm

Maó
40x14x5 cm

Fabricat amb àrid de marbre de les pedreres de Gualba a la falda del Montseny.

Compleix amb la normativa:
UNE EN 771-3 : 2003


hidròfug

Morter i juntes

Es recomana un morter hidròfug M5 blanc. No han d’humitejar-se les peces abans de la seva col•locació.

Les peces es col•loquen a trencajunts amb un grossor de morter encoixinat en la junta horitzontal entre 7 i 10mm d’espessor. Per a un correcte aïllament i impermeabilització es precisa farcit amb morter el buit interior de la junta vertical entre peces.

Murs de tancament

La fulla discorre per davant
del forjat i de l’estructura
de l’edifici.

Recomanacions

Armadura prefabricada galvanitzada
Juntes de moviment
Trobada amb suports

Consulta
les nostres
instruccions