Maó blanc de formigó

Pieza Ferrater

 Façana casa particular maó blanc

Casa Guibernau, Menorca – Pieza Ferrater. Blanco Mármol – Standard®

 Arquitectura façana maó blanc

Golf El Prat, Barcelona – Pieza Ferrater. Blanco Mármol. Standard®

 Arquitectura façana maó blanc

Golf El Prat, Barcelona – Pieza Ferrater. Blanco Mármol. Standard®

 Casa particular de maó blanc marbre

Casa particular a Arenys, Barcelona – Pieza Ferrater. Blanco mármol. Standard®

 Casa de maó blanc Pieza Ferrater

Projecte particular “Casa del Mar” – Pieza Ferrater. Blanco mármol. Standard®

 Arquitectura maó blanc Pieza Ferrater

Projecte particular “Casa Lleal”, Girona – Pieza Ferrater. Blanco mármol. Standard®

Projecte particular “Reina Elisenda”, Barcelona – Pieza Ferrater. Blanco mármol. Standard®

Doble cantonera
40x14/20x5 cm

Cantonera
40X14x5 cm

Maó
40x14x5 cm

Fabricat amb àrid de marbre de les pedreres de Gualba a la falda del Montseny.

Compleix amb la normativa:
UNE EN 771-3 : 2003


hidròfug

Morter i juntes

Es recomana un morter hidròfug M5 blanc. No han d’humitejar-se les peces abans de la seva col•locació.

Les peces es col•loquen a trencajunts amb un grossor de morter encoixinat en la junta horitzontal entre 7 i 10mm d’espessor. Per a un correcte aïllament i impermeabilització es precisa farcit amb morter el buit interior de la junta vertical entre peces.

Murs de tancament

La fulla discorre per davant
del forjat i de l’estructura
de l’edifici.

Recomanacions

Armadura prefabricada galvanitzada
Juntes de moviment
Trobada amb suports

Consulta
les nostres
instruccions