Maó de formigó

landbrick®

Edifici maó de formigó Landbrick Blanco Marmol.

Centre d’Educació Infantil. Altafulla. Tarragona. | Landbrick Blanco Marmol. Standard®

Casa particular maó blanc de formigó Landbrick.

Particular a Mataró. Barcelona | Landbrick Blanco Marmol. Standard®

 Casa particular maó formigó.

Particular en Sant Cugat. Barcelona | Landbrick Blanco Marmol. Standard®

 Arquitectura maó formigó

Edifici a Sant Boi del Llobregat. Barcelona | Landbrick Blanco Marmol. Standard®

pitxolí
30x5x5 cm

maó
30x15x5 cm

Fabricat amb àrid de marbre de les pedreres de Gualba a la falda del Montseny.

Compleix amb la normativa:
UNE EN 771-3 : 2003


hidròfug

El maó Landbrick és la solució tecnològica del maó tradicional. Presenta una excepcional planeitat i ortogonalitat de les seves cares que unit a la seva uniformitat de calibre permet realitzar paraments amb acabats de gran perfecció.

Una peça d’obra vista hidrofugada amb tres perforacions per reduir el pes i augmentar l’adherència del morter.

Servei i assessorament tècnic

Les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació obliguen a cuidar el disseny i execució de l’obra de fàbrica: morter i armadures prefabricades galvanitzades, claus, ancoratges i fixacions.